Privacy- en cookieverklaring

Bijgewerkt op 23 mei 2018

Privacy- en cookieverklaring

Let's COOK, gevestigd te (6021BH) Budel, aan de Deken van Baarsstraat 6a (hierna: ‘Let's Cook’), respecteert de privacy van haar bezoekers van de website en zorgt ervoor voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over onze privacy- en cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u aan het einde van onze privacy- en cookieverklaring. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming
Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming wettelijk is vereist.

Rechten van betrokkenen
Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving toekomen.

Als u een contact-, reserverings-, bestellings- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Let's Cook verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kookstudioletscook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Let's Cook neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Let's Cook) tussen zit.

Bewaartermijnen

Let's Cook bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Let's Cook gebruikt Google Analytics als analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen hebben wij:

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Let's Cook zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken en / of verkopen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Let's Cook neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt aantoonbaar passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt dit verzoek richten aan:

Kookstudio Let's Cook
Deken van Baarsstraat 6a
6021BH BUDEL

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf eerst te identificeren, voordat wij de gegevens naar u toesturen.

Contact

Mocht u, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@kookstudioletscook.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Let's Cook kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy- en cookieverklaring. Het meest actuele privacy- en cookieverklaring is te allen tijde in te zien op de website van www.kookstudioletscook.nl. Wij adviseren u dan ook deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.

 
 
 
Reserveer een kookcursus of dien een aanvraag in Reserveer hier >
Nog niet overtuigd van de gezelligheid bij Let's Cook? Bekijk meer foto's en video's >
Kookstudio Let's Cook heeft luxe kookworkshops én is goed bereikbaar!

Vanaf het centrum van Eindhoven bent u er al binnen 20 minuten en vanaf het centrum van Weert, Valkenswaard en Leende bent u er binnen 10 minuten. Parkeren is gratis!

Pieter en Marleen Hermus
Deken van Baarsstraat 6a
6021BH Budel

06 53 166 799
info@kookstudioletscook.nl
© 2013 - 2024 - Kookstudio Let's Cook / Realisatie: Patrick Smeets